Informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website en helpen in het analyseren van het gebruik van de website.

Bij het klikken op "OK", verklaart u in te stemmen met het gebruik van alle cookies gebasseerd op onze privacyverklaring. U kunt op elk moment uw instemming intrekken of wijzigen binnen onze privacyverklaring. Door het klikken op “Aanpassen", kunt u een selectie maken.

Hieronder kunt u een keuze maken met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Functionele cookies
Voor het continu verbeteren van onze website maken we gebruik van de service ´Google Analytics´. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, welke ons in de gelegenheid stellen het gebruik van de website door u te analyseren. Meer informatie kan worden gevonden in onze privacyverklaring. Hier kunt u ook op ieder moment het gebruik van cookies aanpassen.

Integrale oplossingen

Transformatie van traditionele rwzi's

ELIQUO heeft veel ontwikkeling gestoken in een integraal concept waarbij rioolwaterzuiveringen op economische wijze getransformeerd worden in energie- en nutriëntenfabrieken. Door het toepassen van bewezen technieken en technologieën uit ons portfolio kan het bij het zuiveren van rioolwater geproduceerde slib volledig energieneutraal omgezet worden in een minerale rest en groene stroom. De grootste kostenposten van het zuiveringsbedrijf – energie en ontzorging van slib – kunnen hierdoor in potentie worden geëlimineerd.

Door toepassing van bewezen eigen technieken en technologie realiseren wij totale slibontzorgings-concepten waarbij:

  • thermische voorbehandeling van slib (TDH) voor maximale afbraak van organische droge stof in de gisting zorgt;
  • er meer biogas geproduceerd wordt waarmee meer energie opgewekt kan worden;
  • er door de eigenschappen van thermische druk hydrolyse een significante verbetering van het ontwateringsresultaat na de gisting verwacht kan worden;
  • de efficiëntie van bestaande vergistingsinstallaties vergroot wordt en deze daardoor maximaal economisch ingezet kan worden voor bijvoorbeeld centrale slibvergisting;
  • het ontwaterde slib met een volledig gesloten energiebalans door droging en carbonisatie omgezet kan worden in een minerale rest;
  • er direct geanticipeerd wordt op verhoogde belastingen met stikstof en fosfaat door geconcentreerde vergisting van slib, door toepassing van technieken uit ons nutriënten portfolio.