Integrale oplossingen

Eliquo. Abgeleitet aus dem Lateinischen, steht unser Name im weiteren Sinne für die Begriffe Reinigen, Klären oder Filtrieren.

Transformatie van traditionele rwzi's

ELIQUO heeft veel ontwikkeling gestoken in een integraal concept waarbij rioolwaterzuiveringen op economische wijze getransformeerd worden in energie- en nutriëntenfabrieken. Door het toepassen van bewezen technieken en technologieën uit ons portfolio kan het bij het zuiveren van rioolwater geproduceerde slib volledig energieneutraal omgezet worden in een minerale rest en groene stroom. De grootste kostenposten van het zuiveringsbedrijf – energie en ontzorging van slib – kunnen hierdoor in potentie worden geëlimineerd.

Door toepassing van bewezen eigen technieken en technologie realiseren wij totale slibontzorgings-concepten waarbij:

  • thermische voorbehandeling van slib (TDH) voor maximale afbraak van organische droge stof in de gisting zorgt;
  • er meer biogas geproduceerd wordt waarmee meer energie opgewekt kan worden;
  • er door de eigenschappen van thermische druk hydrolyse een significante verbetering van het ontwateringsresultaat na de gisting verwacht kan worden;
  • de efficiëntie van bestaande vergistingsinstallaties vergroot wordt en deze daardoor maximaal economisch ingezet kan worden voor bijvoorbeeld centrale slibvergisting;
  • het ontwaterde slib met een volledig gesloten energiebalans door droging en carbonisatie omgezet kan worden in een minerale rest;
  • er direct geanticipeerd wordt op verhoogde belastingen met stikstof en fosfaat door geconcentreerde vergisting van slib, door toepassing van technieken uit ons nutriënten portfolio.