Slibverwerking

Eliquo. Abgeleitet aus dem Lateinischen, steht unser Name im weiteren Sinne für die Begriffe Reinigen, Klären oder Filtrieren.

Totale slibontzorging

Door toepassing bewezen technologie en techniek voor het indikken, ontwateren, drogen, thermisch voorbehandelen en pyrolyse-carbonisatie, wordt vloeibaar zuiveringsslib in potentie omgezet naar een minerale rest. Volledige slibontzorging is bij ons dus mogelijk door het realiseren van integrale concepten met een volledig gesloten energie (warmte en elektriciteit) balans.

Onze ervaringen stellen ons in staat om naast klassieke slibverwerking met indikking, ontwatering en slibgisting, ook innovatieve en energetisch geoptimaliseerde technieken als thermische drukhydrolyse, slibdroging en carbonisatie aan te bieden.

Voor slibverwerking ontwerpen, leveren en installeren wij installaties voor het:

  • statisch of mechanisch indikken van slibstromen;
  • vergisten van slibben met productie van biogas;
  • ontwateren van slibben met zeefbandpersen, kamerfilterpersen en centrifuges;
  • innemen – en opslag van slibben (vloeibaar, ontwaterd en gedroogde slibben);
  • het behandelen van slibstromen middels thermische drukhydrolyse (LYSOTHERM®);
  • het drogen van ontwaterde slibstromen tot +90% droge stof door lage temperatuur banddroging;
  • het carboniseren van gedroogde slibben tot een minerale rest door toepassing van de PYREG® technologie.