Rejectiewaterbehandeling

Door de anaerobe vergisting van zuiveringsslib verandert de nutriëntenbalans binnen het rioolwaterzuiveringsproces. In veel gevallen zal het rejectiewater, rijk aan stikstof en fosfaat, aanvullend behandeld moeten worden. ELIQUO levert hiervoor twee in de praktijk bewezen oplossingen: Pearl® en ANAMMOX®.

VOORDELEN

Terugwinnen van fosfaat

Rioolwaterzuiveringen produceren aanzienlijke hoeveelheden stikstof en fosfaat in de waterstromen (rejectiewater) die bij de ontwatering van slib ontstaan. De opgeloste nutriënten leiden vaak tot de hinderlijke formatie van struviet in leidingen en apparatuur. De kosten om hierdoor opgetreden verstoppingen en aanslag te verhelpen zijn hoog. Het Pearl® proces van Ostara zorgt ervoor dat struvietproblemen worden opgelost en nutriënten worden hergebruikt. In een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt tot 90 procent van de fosfor en 40 procent van de ammoniabelasting met behulp van dit proces uit rejectiewater verwijderd en wordt het resulterende product op de markt gebracht als een commerciële meststof genaamd Crystal Green®.

Voordelige en duurzame verwijdering van stikstof

Het ANAMMOX®-proces is een zeer kostenefficiënte en duurzame manier om ammonium uit afvalwater te verwijderen. In vergelijking met conventionele nitrificatie / denitrificatie kunnen besparingen op operationele kosten oplopen tot 60%, terwijl de CO₂-uitstoot drastisch wordt verminderd.

Neem contact met ons op

* verplicht veld

Wat is de som van 1 en 6?
Data Privacy Verklaring*

Onze oplossingen

Tot op heden geproduceerde groene energie in MWh

16192
Totaal vermeden CO2 uitstoot in tonnen

8375
Totaal aantal vermeden vrachtwagentransporten tot nu

2760
Aantal patenten voor onze technologieën

9