Referenties

RWZI Limmel

Omschrijving Project

 • VO, DO en UO
 • Leveren en plaatsen WKK installatie
 • Leveren en plaatsen biogasreinigingsinstallatie
 • Leveren van nieuwe gascompressoren
 • Amoveren bestaande WKK installatie
 • Onderhouds (prestatie) contract voor 10 jaar onderhoud (en exploitatie) WKK
 • Beperkte aanpassingen aan verdeler

Kentallen

 • WKK installatie 360kWe en 353kWth
 • Biogasvoorbehandeling 150Nm3/uur

Uitvoering en Techniek

 • WKK en Biogasreinigingsinstallatie volgens Verdygo principe
 • WKK unit voldoet aan emissienormen (NOx en SO2) volgens Activiteitenbesluit Milieubeheer 2017
 • 2G WKK unit met Liebherr gasmotor
 • Gasdroger en –voorverwarming
 • Gasbooster
 • Actiefkoolfilter voor siloxanenverwijdering en restontzwaveling (o.b.v. dubbelfunctie actief kool)
 • Autonome besturingsinstallatie met lokale bedieninterface
 • Gaskwaliteitsmeting CH4, CO2, H2S en O2

Bijzonderheden

 • Project valt onder de ‘Raamovereenkomst Multidisciplinaire realisatieprojecten’
 • Tijdwinst door het afsluiten van bouwteamovereenkomst. Hierdoor zal de nieuwe installatie bijna 4 maanden eerder groene stroom gaan opwekken en wordt er aan de scherpste emissie-eisen voldaan.

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschapsbedrijf Limburg

Oplevering
Gepland Q3 2019

Opdrachtsom
EUR 1.18 miljoen