Referenties

Slibdrooginstallatie RWZI Ede

Autonoom werkende installatie voor het drogen van ontwaterd zuiveringsslib

Omschrijving Project

 • Autonoom werkende installatie voor drogen van ontwaterd zuiveringsslib
 • Ontwerp, realisatie, opstart en inbedrijfname, inclusief 16.000 uur integrale onderhoudsverplichting
 • Het concept is gebaseerd op Eliquo's ELODRY® techniek voor lage temperatuur slibdroging

Kentallen

 • Productiecapaciteit is 1.000 ton / jaar gedroogd zuiveringsslib
 • ELODRY® lage temperatuur slibdroging module 1 x NT16
 • Verwerking van 23 - 25 % voor ontwaterd zuiveringsslib
 • Productieprestatie is > 90 % ds
 • Maximale verdampingscapaciteit is 440 kg H2O / h

Uitvoering en Techniek

 • Integraal ontwerp en realisatie van civiele, werktuigbouwkundige, elektrotechnische en besturingstechnische disciplines
 • Lage temperatuur banddroging inclusief luchtbehandeling o.b.v. 1-traps chemische wassing en aansluiting op een bestaand biobed
 • Schroeftransporteurs voor aanvoer en verdeling van ontwaterd zuiveringsslib
 • Schroeftransporteurs voor afvoer van gedroogd zuiveringsslib naar de opslagfaciliteit
 • Opslagfaciliteit bestaande uit automatische vullende containeropsteling (2-containers)
 • Alle warmte benodigd voor het droogproces uitgevoerd met een op biogas gestookte CV installatie en heet water circuits met warmte terugwinning (recuperatie)
 • Inclusief alle ATEX veiligheidsvoorzieningen
 • Uitvoering van alle civiele werken en in de grond gelegd leidingwerk
 • Plaatsing, instalaltie en aansluiting van de geprefabriceerde installatie, inclusief alle lokale W en E+PA werkzaamheden
 • Opstart, inbedrijfname en doorlopende procesoptimalisaties

Bijzonderheden

 • De installatie is volledig modulair opgebouwd en geprefabriceerd o.b.v. 40 ft containerbehuizingen
 • Integrale onderhoudsverplichting voor 16.000 bedrijfsuren na ingebruikname
 • Project is uitgevoerd onder de condities van UAV-GC-2005

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
Okt. 2016

Opdrachtsom
EUR 872.290