Referenties

RWZI Leidsche Rijn

Omschrijving Project

 • Uitbreiding van de RWZI Leidsche Rijn n.a.v. het opheffen van RWZI Maarssenbroek en RWZI Maarssen
 • Verwijdering van onopgeloste stoffen uit influent
 • Ontwatering van afgevangen onopgeloste stoffen
 • Meerjarig onderhoud

Kentallen

 • Verwijderingsrendement van 30%
 • Ontwatering tot 25% droge stof
 • Capaciteit: 1850m^3/h influent
 • 2.3 ton/dag onopgeloste stoffen

Uitvoering en Techniek

 • Twee Huber® trommelzeven, modulair opgesteld
 • Twee zeefbochten, twee persen en afvoerschroeven (ontwateringsinstallatie)
 • Containeropstelling met drie Dutch Spiral ® containers t.b.v. opslag en afvoer ontwaterd slib
 • Een nieuw gebouw voor de complete installatie
 • Compleet geïntegreerd in bestaande influent voorbehandeling

Bijzonderheden

 • Nieuwe toepassing van trommelzeven
 • Potentiële terugwinning van cellulose
 • Hoge beschikbaarheid
 • Gegund op Beste Prijs Kwaliteits Verhouding

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Oplevering
Q2, 2020

Opdrachtsom
EUR 2.3 miljoen