Referenties

Omzet.Amersfoort

Realisatie energie- & grondstoffenfabriek

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Combinatie van thermische druk hydrolyse (LYSOTHERM®), fosfaatterugwinning (Pearl®) en stikstofbehandeling (Demon®)

Kentallen

 • Centrale slibverwerking 12.255 ton ds/jaar voor 300.000 i.e.
 • Productie 11 miljoen kWh elektriciteit
 • Productie 900 ton/jaar Crystal Green® kunstmest incl. meerjarige afname

Uitvoering en Techniek

 • Indikking primair- en spuislib (bandindikkers)
 • WASSTRIP® proces voor fosfaatstrippen
 • Slibconcentratie voor vergisting (12% ds) met gemodificeerde zeefbandpersen
 • LYSOTHERM® thermische drukhydrolyse
 • WKK installatie 3 x 500kWe / 550 kWth
 • PEARL® fosfaatinstallatie met CRYSTAL GREEN® kunstmest productie
 • Modificatie Demon® stikstofverwijdering
 • Complete mechanisische, elektro- en besturingstechnische installaties
 • Inclusief civiele en bouwkundige werkzaamheden

Bijzonderheden

 • Het geproduceerde overschot van 2 miljoen kWh is voldoende om 600 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe

Oplevering
December 2017

Opdrachtsom
EURO 11.2 miljoen