Referenties

RWZI Walcheren

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Procestechnologisch ontwerp Anammox® deelstroombehandeling
 • Definitief- en Uitvoeringsontwerp
 • Uitvoering civieltechnische- en bouwkundige werken
 • Uitvoering W werken
 • Opstart & inbedrijfname
 • Prestatiegarantie
 • Onderhoud (1 jaar)

Kentallen

 • WKK systeem 2 x 330 kWe
 • Biogasreiniging 250 Nm3/uur
 • Nox emissie < 340 mg
 • Anammox® deelstroombehandeling 238 kg N/dag

Uitvoering en Techniek

 • Modernisering bestaande componenten sliblijn (pompen, appendages)
 • Aanpassing eindontwatering en nieuwe PE installatie
 • Biogas reinigingsinstallatie 250 Nm3/uur voor verwijdering van H2S en siloxanen
 • WKK installatie o.b.v. een Senergie 330 modules met Liebherr gasmotoren
 • Gasketel en nieuwe warmteverdeler
 • Biogasreining voor verwijdering van H2S en siloxanen (biologische ontzwaveling met nageschakelde aktiefkoolfilters)
 • Anammox® deelstroom behandeling
 • Gecontroleerde struviet precipitatie o.b.v. B-Phos concept

Bijzonderheden

 • Percelen 1 (deelstroombehandeling) en perceel 2 (sliblijn) werden beide aan ELIQUO gegund op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding
 • Project uitgevoerd als Hoofdaannemer met coördinatieplicht naar andere perceelhouders
 • Ontzwaveling van biogas op basis van biologisch principe

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Waterschap Scheldestromen

Oplevering
Gepland Q3 2018

Opdrachtsom
EUR 4.4 miljoen