Referenties

RWZI Di An, Vietnam

Omschrijving Project

 • Realisatie van een nieuw afvalwater inzamel en behandel systeem, inclusief een nieuwe Afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 15,000m3 / dag
 • Ontwerp rwzi is afgestemd op uitbreiding naar dubbele capaciteit (30,000 m3 / dag)

Kentallen

 • Inzameling en behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater
 • Processtappen: Roostergoed verwijdering /Influent pompen / Zand – vet verwijdering / Biologische behandeling door SBR / UV desinfectie / Gravitaire slibindikking en ontwatering (centrifuge) / Geurbehandeling met biofilters
 • Effluent prestaties (BOD/COD/SS, etc.) in overeenstemming met QCVN14:2008/BTNMT (A)

Uitvoering en Techniek

 • VO, DO en UO, inclusief ontwerp voor procesbesturing van de RWZI
 • Topografisch en geotechnisch onderzoek voor het rioleringsnetwerk en voor de RWZI
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten ten behoeve van bouwrealisatie
 • Inkoop en levering van alle belangrijke M/E/PA apparatuur voor zowel de RWZI als voor het rioleringsnetwerk
 • Technologische kennis overdracht
 • Training
 • Begeleiding en supervisie tijdens elektrotechnische installatiewerkzaamheden, inclusief automatisering
 • Opstart en inbedrijfname

Bijzonderheden

 • Dit project wordt financieel ondersteund door de Nederlandse overheid (ORIO)
 • Voor dit project is het Nederlandse - Vietnamese consortium 'ELIQUO - VEEC' opgericht

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Oplevering
Gepland Q1 2019

Opdrachtsom
EUR 3.86 miljoen