Referenties

Aanpassing Sliblijn

Aanpassing sliblijn RWZI Drachten

Omschrijving Project

 • Design & Construct (UAV-gc)
 • Procestechnologisch ontwerp
 • Definitief- en Uitvoeringsontwerp C/W/E/PA
 • Uitvoering civieltechnische- en bouwkundige werken
 • Uitvoering W/E/PA werken
 • Opstart & inbedrijfname
 • Prestatiegarantie
 • Onderhoud (1 jaar)

Kentallen

 • WKK systeem 205 kWe
 • Biogasreiniging 100 Nm3/uur
 • Nox emissie < 340 mg
 • Verwerking van 2.100 ton droge stof (slib) per jaar
 • Verhouding Primair / Secundair slib = 42 / 58 %

Uitvoering en Techniek

 • Primair slib pompstation en toevoer aan slibgisting
 • Indikking van surplus slib door bandindikkers met PE dosering en ingedikt slib pompinstallatie
 • Biogas reinigingsinstallatie 100 Nm3/uur voor verwijdering van H2S en siloxanen
 • WKK installatie o.b.v. een Senergie 205 module met Liebherr gasmotor
 • Biogaskwaliteitsmeting o.b.v. CH4, CO2, H2S en O2
 • Besturingskasten en energieverdeling, inclusief aansluiting op bestaand SCADA systeem

Bijzonderheden

 • Gunning op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding
 • Bij oplevering is de rwzi voor 70% energie zelfvoorzienend gebleken
 • Project uitgevoerd als Hoofdaannemer

Algemene Gegevens

Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân

Oplevering
September 2017

Opdrachtsom
EUR 1.5 miljoen