PYREG

Slibminimalisatie- en ontzorging

De ontbrekende schakel in totale ontzorging van zuiveringsslib kan door ons worden ingevuld door de PYREG® technologie. Met deze technologie wordt ontwaterd en (voor)gedroogd zuiveringsslib verkoolt tot een minerale rest. Lopende ontwikkelingen maken het mogelijk om deze minerale rest in te zetten als effectieve bodemverbeteraar.

PYREG GmbH ontwikkelt, fabriceert en realiseert innovatieve carbonisatie installaties voor de decentrale ontzorging van natte biomassa. Middelgrootte installaties (10.000 – 200.000 i.e.) vormen een belangrijke toepassingsmarkt voor dit product. Deze volledige thermische ontzorging van zuiverigsslib levert belangrijke bedrijfseconomische voordelen op één van de grootste kostenposten van het zuiveringsbedrijf. Het gecarboniseerde en fosforhoudende zuiveringsslib biedt tevens een interessante toepassing als meststof.

De techniek en technologie

Het PYREG® concept werkt middels het pricipe van droge carbonisatie. De brandstof (biomassa / slib) wordt aan de unit toegevoerd via een dosseersysteem, waarna het verhit wordt tot max. 800°C. Het materiaal wordt niet verbrand maar gecarboniseerd. Bij de verhitting ontstaat syntesegas dat verbrand wordt in de nageschakelde verbrandingskamer die uitgerust is met een efficiënte FLOX® brander (1250°C). De warmte die bij deze verbanding vrijkomt wordt teruggevoerd aan de reactieruimte. Hiermee wordt de aan de PYREG® toegevoerde biomassa recuperatief, met de verbandingsgassen uit de FLOX® verbrandingskamer, gecarboniseerd.

Het systeem wordt gekenmerkt door zeer lage emissie waarden. Via een na geschakelde warmtewisselaar in het uitlaatgassysteem van de PYREG® reactor wordt ook restwarmte teruggewonnen uit de uitlaatgassen. Deze warmte kan weer worden ingezet om de warmtebalans van het voorgeschakelde slibdroogproces volledig sluitend te maken. Dit concept is de basis voor de belangrijke economische voordelen van dit systeem waarmee in potentie de slibontzorgingskosten naar 0 gereduceerd kunnen worden.