PYREG®

Pyreg® is een technolgie waarmee fosfor wordt teruggewonnen uit zuiveringsslib. Het slib wordt gepyrolyseerd waardoor verontreinigingen en microverontreinigingen worden geëlimineerd. Het restproduct is een carbonaatas. Dit is een hoogwaardige meststof voor planten.

UNIEKE VOORDELEN

Verwijderen van verontreinigende stoffen en microverontreinigende stoffen uit rioolslib

Het zuiveringsslib wordt thermisch behandeld en gehygieniseerd. Organische microverontreinigingen (medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, microplastics etc.) worden geëlimineerd. PYREG® verwijdert ook zware metalen uit het slib, deze worden met actief koolfilters uit het afgas verwijderd.

Carbonisaat is een uitstekende meststof

De temperatuur van de thermische behandeling heeft effect op de chemische vorm van fosfor in het eindproduct.In het PYREG® proces blijft het fosfor uit het zuiveringsslib in hoge mate beschikbaar voor planten, omdat de temperatuur in het PYREG® proces significant lager (500-700 °C) ligt dan in conventionele verbrandingsprocessen (bijv. slib monoverbranders). Het product heeft een P concentratie (uitgedrukt als P2O5) tot 15%, en een plantbeschikbaarheid van >80%.

Energie autonoom process

Het PYREG® proces is energie autonoom (er is geen externe energie bron nodig voor het bedrijven van het proces). Het proces wordt aangedreven door de energie inhoud van het te behandelen zuiveringsslib en door het energie overschot dat wordt toegevoerd aan de ELODRY®, onze banddroger. Een PYREG® module kan tot 150 kW bruikbare restwarmte leveren per module. Inclusief voordroging, wordt de slibmassa gereduceerd tot 90%.

WERKINGSPRINCIPE

PYREG® zet de organische fractie van het zuiveringsslib om in gasvormige componenten, bijvoorbeeld zuiveringsslib. Het gedroogde slib wordt aan een verwarmde zone (500 -700°C) toegevoerd. Het slib wordt niet verbrand, maar geyprolyseerd. Gedurende het verhittingsproces vormen zich gasvormige componenten met een hoge calorische waarde, deze worden in een verbrandingskamer, uitgerust met een efficiente FLOX® brander, verwerkt bij 1250°C. De warmte die tijdens de verbranding van de gassen vrijkomt levert voldoende warmte voor het het vergassingsproces.

Het PYREG® proces wordt gekarakteriseerd door lage emissies in het afgas, uit het afgas wordt warmte teruggewonnen. Deze warmte kan worden ingezet voor aanvulling van de benodigde warmte voor het drogen van het slib (voeding van de PYREG® reactor).

Toepassing van PYREG® in een totaal slibverwerkingsconcept met thermische hydrolyse, vergisting, ontwatering, slibdroging en energie generatie leidt tot significante reductie in slibverwerkingskosten en verlaging van de operationele kosten.

* Pyreg is een partnerproduct van Pyreg GmbH.

Aanvullende Technologie

Ontvang gratis advies over onze technologie voor het terugwinnen van fosfaat.

Bereken het volgende: 6 plus 4.

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële gegevens voor een PYREG® evaluatie:

Is hygiëne van het vergiste slib vereist in uw project
Data privacy declaration of consent*

Contact

Elke Sellering
Stockstädter Str. 25
63762 Großostheim
Tel. +49 6026 99 18 71 8