Procesautomatisering

Besturing, bediening en beheer

Sleuteltechnologieën, zoals die veel binnen onze oplossingen en projecten worden toegepast, zijn vaak voorzien van een eigen besturingssystemen. Deze besturingssystemen staan in voor de individuele prestaties van de betreffende sleuteltechnologie en worden door maatwerk en gericht onderhoud up-to-date gehouden om daarmee aan te sluiten bij de doorontwikkeling van de toegepaste innovatieve technologieën en technieken.

Wanneer wij één of meerdere sleuteltechnologieën toepassen binnen een integraal concept, voorzien wij deze installaties altijd van een besturingssysteem waarmee de interface tussen de technologie specifieke besturingssystemen en het overkoepelende besturingssysteem op de installaties van onze klanten gerealiseerd wordt. Hiermee wordt bediening, besturing en visualisatie op in een voor onze klanten vertrouwde omgeving aangeboden.

Voor alle besturingssystemen die gekoppeld zijn aan sleuteltechnologieën staan wij in voor een servicepakket waarmee deze software door ons of haar leverancier altijd up-to-date gehouden wordt. Voor de z.g. interface besturingen met bestaande installaties zijn wij in principe merk onafhankelijk en werken wij vanuit zorgvuldig door ons opgestelde functionele specificaties die door ons zelf of door systemintegrators geprogrammeerd en geïmplementeerd worden.

Bij de door ons gerealiseerde installaties hebben wij een sterke voorkeur deze te mogen uitrusten met onze eigen monitoringssoftware waarmee wij altijd in staat zijn uw installaties op afstand te monitoren en op effectieve wijze “eerste hulp bij storing” te kunnen verlenen.