Pearl®

Hoogwaardige fosfaatterugwinning

Met deze unieke gepatenteerde toepassing van de fluïde bed technologie wordt er een zeer hoogwaardig kunstmest Crystal Green® uit het rejectiewater van de slibontwatering geproduceerd. ELIQUO realiseert momenteel in samenwerking met de Nederlandse licentiehouder Grontmij de eerste Nederlandse Pearl® installatie in het project Omzet.Amersfoort.

Waterstromen die afkomstig zijn van de ontwatering van zuiveringsslibben zijn vaak bijzonder rijk aan stikstof en fosfaat. Deze opgeloste nutriënten zorgen, naast een significante belasting van de waterlijn van de RWZI, vaak voor problemen omdat er makkelijk struviet geformeerd kan worden in leidingen, pompen en appendages. Dit laatste zorgt, naast uitval van procesonderdelen, voor een grote belasting binnen van financiële beheersbudgeten van het RWZI bedrijf.

De van het Canadese Ostara afkomstige Pearl® technology, biedt een complete oplossing voor het nutriënten management binnen het zuiveringsbedrijf. De technologie is gebaseerd op toepassing van een fluïde bed reactor waarmee struviet gewonnen wordt in de vorm van zeer hoogwaardige en pure kristallen (“parels”). Hiertoe wordt de aan nutriënten rijke waterstroom gemengd met magnesium chloride en indien noodzakelijk met natronloog en behandeld met de Pearl® reactor. Bij voldoende grootte worden de Pearl® korrels geoogst uit de reactor en verder behandeld tot het eindproduct Crystal Green®. Onze ervaring is dat op deze wijze ruim 90% van het fosfaat en 40% van het aanwezige ammonium uit het rejectiewater verwijderd kan worden.

Crystal Green®

Crystal Green® (5-28-0+10% Mg) bestaat voor meer dan 99,9% uit zuiver struviet en heeft de juiste afmetingen en hardheid voor de directe toepassing als kunstmest. De onderscheidende eigenschappen van dit kunstmest zijn:

  • veilig door de volledige afwezigheid van pathogenen;
  • een exceptioneel puur struviet mineraal;
  • een lage afgifte snelheid (slow release) en minimale uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater;
  • hoge effectiviteit bij toepassing in de land- en tuinbouw;
  • uiterst milieuvriendelijke productie;
  • EG geregistreerd als een meststof uit de categorie met de hoogste kwaliteit.

In samenwerking met Ostara bieden wij tevens langjarige afname contracten voor het geproduceerde Crystal Green® aan waarmee er een solide fundament gelegd wordt onder de terugverdientijd van de investering.