Nutriëntenmanagement

Eliquo. Abgeleitet aus dem Lateinischen, steht unser Name im weiteren Sinne für die Begriffe Reinigen, Klären oder Filtrieren.

Stikstof & Fosfaat

Bij de verdergaande behandeling van zuiveringsslibben treedt er een verandering op in de nutriënten balans van zuiveringsinstallaties. Zo leidt thermische voorbehandeling van slib tot verhoging van concentraties van stikstof en fosfaat. Door sterk geconcentreerde retourstromen kan de waterlijn van de RWZI biologisch overbelast raken. Wanneer een RWZI gebruik maakt van biologische fosfaatverwijdering in de waterlijn, leidt dit vaak tot een matig ontwateringsresultaat en een hoog PE verbruik.

Verwijdering & Terugwinning

Centrale verwerking van slib op één locatie gaat dan ook vaak samen met een aanzienlijke uitbreiding van deelstroombehandeling. Dit biedt veel potentie om waardevolle grondstoffen op economische interessante wijze terug te winnen. ELIQUO biedt een complementair portfolio voor diverse nutriënten vraagstukken binnen het zuiveringsbedrijf.

  • Gecontroleerde Struviet Precipitatie (CSP) voor de verbetering van de prestaties van slibontwatering en eliminatie van struviet;
  • DEMON® voor effectieve stikstofverwijdering uit rejectiewater;
  • Pearl® voor het terugwinnen van fosfaat uit rejectiewater en productie van Crystal Green® kunstmest;
  • PYREG® voor het winnen van fosfaatrijk as uit een proces van droge carbonisatie van slib.

Voor het aanbieden van deze systemen werken wij samen met Grontmij Nederland B.V., Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc. en PYREG GmbH.