IVOS Leidsche Rijn

Parallel aan het Eliquo project ‘IVOS Leidsche Rijn’, heeft het project ‘Uitbreiding RWZI Leidsche Rijn’ plaatsgevonden. Al het afvalwater van Maarssen en Maarssenbroek wordt nu ook op RWZI Leidsche Rijn gezuiverd. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkten samen om tot deze oplossing te komen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door het bedrijf GMB. Dit project is afgerond en op woensdag 27 november 2019 is de zuivering feestelijk geopend.

Voor Eliquo was deze opening een uitgelezen kans om genodigden alvast een kijkje te gunnen in het gebouw waar inmiddels de fijnzeefinstallatie is geplaatst. Met trots hebben Bert Geraats (Technology Manager bij Eliquo) en Robin de Graaf (Projectleider bij Eliquo) belangstellenden rondgeleid en een uitgebreide toelichting gegeven.

De voortgang van het IVOS project verloopt zeer voorspoedig. Zowel voor het mechanische als het civieltechnische deel, hebben de eerste afnames met opdrachtgever Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plaatsgevonden. Op dit moment vinden de laatste elektrotechnische werkzaamheden plaats, die voor het einde van 2019 gereed zullen zijn. In januari 2020 wordt aangevangen met de IO-test, de software FAT en staat er een droge en natte test gepland. Als alles volgens planning gaat, kan half februari worden begonnen met de testfase, die dan 3 maanden zal duren. Als het Eliquo project is afgerond, volgt op de zuivering nog een open dag voor publiek.

Overzicht

Meer informatie?

Tel. +31(0)342-744100