Hollands Noorderkwartier kiest voor slim, duurzaam en ELIQUO

ELIQUO tekende op 7 september 2020 het contract met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor het ontwerp en de realisatie van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in het Noord-Hollandse Oosthuizen. Het rioolwater van ongeveer 10.000 inwoners wordt in de toekomst gezuiverd door gebruik van de moderne Nereda® zuiveringstechniek. Binnen het project is specifieke aandacht voor circulair bouwen en het slim gebruiken van grondstoffen.

Renovatie

De bestaande rwzi van Oosthuizen is gebouwd in 1988 en is toe aan een grondige renovatie. Verschillende onderdelen moeten deels of geheel worden vervangen om ook in de toekomst 'schoon water' te kunnen garanderen. HHNK heeft er voor gekozen om de rwzi geheel te vervangen en op het terrein van de bestaande zuivering een nieuwe rwzi te bouwen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de regionale waterkwaliteit voor de komende decennia te borgen.

Duurzaam bouwen

HHNK heeft het uitgangspunt dat er bij het ontwerp van de nieuwe installaties nadrukkelijk rekening gehouden wordt met slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen zodat deze vaker hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. ELIQUO wil daarom de nieuwe zuiveringsinstallatie modulair ontwerpen en daarbij haar ervaring inbrengen die werd opgedaan bij Waterschapsbedrijf Limburg. Hier worden rioolwaterzuiveringen opgebouwd uit standaard zuiveringsmodules, die bij verandering van technologische, demografische of klimatologische omstadingheden makkelijk uitgebreid of op andere locaties (her)ingezet kunnen worden.

Nereda®

Voor de vervanging van de rwzi Oosthuizen heeft HHNK gezocht naar koppelkansen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en circulariteit. Hierbij is de keuze gemaakt om de Nereda® zuiveringstechnologie toe te passen, die in vergelijking met conventionele technieken veel compacter gebouwd wordt en een lagere energiebehoefte heeft. De technologie, ontwikkeld door de Universiteit Delft, werd in een unieke samenwerking tussen de universiteit, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Royal HaskoningDHV in Nederland uitgerold. Op dit moment bouwt ELIQUO volop aan de 10e Nereda® installatie op de rwzi in Dodewaard en zal de installatie in Oosthuizen hierop volgen.

Samenwerking in bouwteam

Bij de gehouden aanbesteding beoordeelde HHNK het plan van aanpak van ELIQUO als beste. Voor de samenwerking koos HHNK de z.g. “Bouwteamformule”. Deze methode werd recent ook al succesvol toegepast door HHNK en ELIQUO bij een belangrijk demonstratieproject voor de verwijdering van microverontreinigingen uit rioolwater. Bij deze methode werken HHNK en ELIQUO eerst samen het ontwerp voor de nieuwe installatie uit, waarbij HHNK haar eigen kennis en ervaring direct kan inbrengen. Na afronding van het ontwerp en het vaststellen van de definitieve begroting zal ELIQUO de nieuwe installatie ook gaan bouwen. Mogelijke risico’s worden op voorhand benoemd en de effecten daarvan worden ondergebracht in een gezamenlijke “risico-pot”. HHNK en ELIQUO staan daarbij samen aan de lat om de risico’s van het project maximaal te beheersen.

Planning

Niet gehinderd door Covid-19 wordt op dit moment het ontwerp van de nieuwe installatie opgestart. Dit ontwerp zal naar verwachting in maart 2021 worden afgerond. Na goedkeuring door het bestuur van HHNK van de geraamde bouw- en exploitatie kosten, zal er dan medio 2021 begonnen worden met de realisatie en zal de nieuwe installatie in 2022 in bedrijf genomen worden.

Overzicht

Meer informatie?

Nina Reppich
Tel. +49 151 12 55 76 89