ELIQUO zorgt voor toekomstbestendig zuiveren van rioolwater in Drenthe en Groningen

Waterschap Hunze en Aa’s start dit jaar met omvangrijke werkzaamheden op de rioolwaterzuiveringen (RWZI) in Assen, Scheemda en Gieten. Op de RWZI Gieten wordt er geïnvesteerd in een filterinstallatie voor de verwijdering van fosfaat uit het rioolwater. Op de RWZI’s Assen en Scheemda worden de biogasinstallaties grondig aangepakt. ELIQUO start in april met de uitvoering van deze klussen die ervoor zorgen dat alle drie de zuiveringsinstallaties straks weer optimaal klaar zijn voor de toekomst.

P-verwijdering RWZI Gieten

Primeur

ELIQUO gaat op de rioolwaterzuivering van Gieten de eerste Nederlandse installatie met doekfiltratie realiseren. Met deze techniek wordt het water van de bestaande zuiveringsinstallatie nabehandeld. Hiermee zal de waterkwaliteit van de Hunze en het Zuidlaardermeer, waar de rioolwaterzuivering op loost, aanzienlijk verbeteren. Dit water heeft met name in de zomer een te hoge fosfaatconcentratie wat slecht is voor de waterkwaliteit en de groei van algen, blauwalg en kroos stimuleert. Daardoor komt er te weinig licht op de bodem, kunnen onderwaterplanten sterven en wordt er zuurstof aan het water onttrokken, waardoor vissen kunnen sterven.

De toe te passen doekfiltratie is gebaseerd op microvezeltechnologie. ELIQUO heeft met het bedrijf achter deze technologie – Mecana Umwelttechnik GmbH – al jaren een vaste samenwerking. Er werden dan ook reeds tientallen vergelijkbare installaties in Engeland gerealiseerd. ELIQUO zal deze kennis en ervaring nu ook in Nederland gaan inzetten, waarbij waterschap Hunze een Aa’s de primeur heeft. De nieuwe installatie kan ook uitgebreid worden met een technisch onderdeel dat zorgt voor de verwijdering van medicijnresten. Na oplevering van het project is de zuiveringsinstallatie in Gieten volledig klaar om het rioolwater volgens de Europese Kader Richtlijn Waternormen te zuiveren en is daarbij ook goed voorbereid voor toekomstige verwijdering van medicijnresten.

Groot onderhoud aan biogasinstallaties

Het zuiveringsslib dat ontstaat bij het zuiveren van rioolwater, moet vaak tegen hoge kosten elders worden verwerkt. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden wordt het te verwerken slibvolume gereduceerd door dit te vergisten, waarbij biogas wordt geproduceerd. Met dit gas wordt dan vervolgens weer schone energie opgewekt voor het zuiveringsproces. De slibgistingsinstallaties in Assen en Scheemda zijn dan ook voor het waterschap erg belangrijk om de kosten voor slibverwerking laag te houden en de eigen energie- en klimaatdoelstellingen te blijven halen. Om dit in de toekomst op betrouwbare wijze te blijven doen, worden de beide installaties nu grondig gerenoveerd en aangepast. ELIQUO zal daarvoor op beide locaties nieuwe gasmotoren en verwarmingssystemen installeren, waarmee al het geproduceerde biogas maximaal en betrouwbaar omgezet wordt in schone energie. Tegelijkertijd worden er ook diverse technische veiligheidsverbeteringen doorgevoerd waarmee de installaties dus weer een robuuste toekomst krijgen. ELIQUO voert beide projecten uit in samenwerking met Biogas Holland BV, Moekotte BV en Visser & Smit Bouw.

Onderscheid

Bij de twee gehouden aanbestedingen werd ELIQUO als winnaar geselecteerd op basis van de laagste levensduurkosten. Hierbij heeft ELIQUO de aangeboden prestaties solide onderbouwd met verifieerbare prestaties uit andere projecten. Ook werd er in beide aanbestedingsprocedures specifiek aandacht gevraagd voor de aanpak bij het identificeren en voorkomen van projectrisico’s. ELIQUO heeft het waterschap er hierbij van overtuigd goed in staat te zijn om de beide projecten beheersbaar en voorspelbaar uit te voeren. Beide projecten, met een totale opdrachtwaarde van ca. € 6,5 miljoen euro, worden in de komende twee jaar uitgevoerd. Na oplevering verzorgt ELIQUO ook vijf jaar het onderhoud aan de gerealiseerde installaties.

Overzicht

Meer informatie?

Nina Reppich
Tel. +49 151 12 55 76 89