ELIQUO levert belangrijke bijdrage aan verwerking van Australisch zuiveringsslib

Logan City Council is hard op weg om in Australië de eerste installatie op praktijkschaal te realiseren voor de energieneutrale verwerking van zuiveringsslib van de plaatselijke rioolwaterzuivering (RWZI). Afgelopen week tekende Downer Utilities Australia en ELIQUO een contract voor het ontwerp en de levering van twee ELODRY® NT48 slibdrogers. Deze lage temperatuur banddrogers zullen het ontwaterde slib van de RWZI gaan drogen, alvorens dit verwerkt wordt door een vergassingsinstallatie. Het totale slibvolume en kosten voor de slibverwerking  zullen daarmee aanzienlijk minder worden.

De RWZI van Loganholm zuivert het rioolwater van ca. 300.000 inwoners in Logan (Brisbane). Er wordt jaarlijks ca. 34.000 ton rioolslib geproduceerd, dat tegen steeds hoger wordende kosten verwerkt moet worden. Nu wordt dit slib op 300 km afstand afgezet naar de landbouw, waar het gebruikt wordt als meststof. Wereldwijd worden de kosten voor de afzet en verwerking van zuiveringsslib steeds hoger. Dit komt door stijgende energiekosten, toename van de bevolking, maar ook door steeds strenger wordende wet- en regelgeving en klimaatdoelstellingen. Het nieuwe slibverwerkingsproces zal het volume van het geproduceerde zuiveringsslib met 90% reduceren en levert uiteindelijk een veilige en vriendelijk product  (biochar) op, dat duurzaam kan worden ingezet als meststof.

In 2019 heeft het Australische agentschap voor duurzame energy (ARENA) een financiële bijdrage van € 3.8 miljoen geleverd om het € 16 miljoen kostende project op de RWZI Loganholm te realiseren. De vergassing wordt  gerealiseerd met het Pyrocal CCT concept. Hierbij wordt door de verhitting van ontwaterd en gedroogd zuiveringsslib hoog calorisch gas en biochar geproduceerd, het gas wordt vervolgens weer ingezet voor de verhitting. Het biochar bevat koolstof, kalium en fosfor, Logan beoogt deze meststof commercieel te gaan afzetten in de Australische markt. Dit concept werd het afgelopen jaar op demonstratieschaal succesvol beproefd. Logan en Downer, die voor dit project een alliantie hebben gevormd, zullen het project nu op praktijkschaal gaan realiseren.

Met de slibdrogers wordt het ontwaterde slib gedroogd, alvorens dit in de vergassingsinstallatie wordt verwerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt bij het vergassingsproces. Het concept voorziet hierdoor zelf in 70% van de energiebehoefte. Het resterende deel wordt opgewekt door zonnepanelen op de RWZI.

Matt Thomson, operations manager van Downer, zegt “De ELODRY lage temperatuur drogers zijn geselecteerd om hun specifieke warmte efficiëntie en de kennis die ELIQUO heeft van andere technieken waar in combinatie met slibdroging warmte wordt teruggewonnen. Door onze samenwerking hebben we nu twee zaken geborgd: specifieke kennis met betrekking tot warmteterugwinning en een bewezen techniek voor het drogen van het slib”.

Het Nederlandse ELIQUO WATER & ENERGY BV zal het project uitvoeren. De Australische watermarkt heeft een grote ontvankelijkheid voor technieken en technologie uit Europa. Daarom zal de kennis en ervaringen die ELIQUO in Nederland en Duitsland op diverse slibverwerkingsprojecten heeft opgedaan, goed toegepast kunnen worden voor dit specifieke project.

Na het afronden van de ontwerpfase zullen de slibdrogers geproduceerd worden in de Duitse fabriek van ELIQUO. Verscheping van de drogers staat gepland voor juni 2021. Na het aankomst in Australië worden de drogers geïnstalleerd en in december 2021 zal het hele proces worden getest en opgestart.

Overzicht

Meer informatie?

Nina Reppich
Tel. +49 151 12 55 76 89