Informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website en helpen in het analyseren van het gebruik van de website.

Bij het klikken op "OK", verklaart u in te stemmen met het gebruik van alle cookies gebasseerd op onze privacyverklaring. U kunt op elk moment uw instemming intrekken of wijzigen binnen onze privacyverklaring. Door het klikken op “Aanpassen", kunt u een selectie maken.

Hieronder kunt u een keuze maken met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Functionele cookies
Voor het continu verbeteren van onze website maken we gebruik van de service ´Google Analytics´. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, welke ons in de gelegenheid stellen het gebruik van de website door u te analyseren. Meer informatie kan worden gevonden in onze privacyverklaring. Hier kunt u ook op ieder moment het gebruik van cookies aanpassen.

Feestelijke opening Energie Fabriek RWZI Walcheren

Op 1 juni 2018 heeft Waterschap Scheldestromen op feestelijke wijze de Energiefabriek Walcheren geopend. Dit is de eerste Zeeuwse Energiefabriek en de tweede Energiefabriek die door ELIQUO Water & Energy is gerealiseerd.

Om de Energiefabriek Walcheren te realiseren heeft ELIQUO Water & Energy BV de bestaande sliblijn van de RWZI in Ritthem aangepast en uitgebreid. Door het vergisten van slib van de RWZI Walcheren en omliggende rioolwaterzuiveringen, wekt de nieuwe installatie nu 35% meer energie op dan dat er nodig is voor het eigen zuiveringsproces. Het overschot aan geproduceerde energie is voldoende om 380 huishoudens in hun elektriciteitsbehoefte te voorzien en dat is meer dan anderhalf keer het aantal huishoudens in het naastgelegen dorp Ritthem.

De doelstelling om daarmee de RWZI Walcheren energie neutraal te maken is dus behaald. Op dit moment wordt door ELIQUO en het Waterschap ook nog de laatste hand gelegd aan het opstarten van de ANAMMOX® installatie. In deze installatie, die in een continue beluchte korrelslibreactor stikstof verwijderd, zorgt er ook voor dat de zuurstofvraag in andere onderdelen van het zuiveringsproces verlaagd wordt. Hierdoor wordt er ook nog eens een extra energiebesparing bereikt. 

Op de doelstellingen voor een zo duurzaam mogelijk rioolwaterzuiveringsproces te borgen is er ook nog een installatie gerealiseerd waarmee het fosfaat uit het vergiste slib wordt vastgelegd als struviet. Het geproduceerde slib van de zuivering, inclusief de “gevangen” struvietkristallen, wordt vervolgens ontwaterd en afgezet naar het slibeindverwerkingsbedrijf SNB (Slibverwerking Noord Brabant). Slib dat er uiteindelijk overblijft is feitelijk het “afvalproduct” van het rioolwaterzuiveringsproces en daarmee een kostenpost voor de exploitatie. Omdat door de nieuwe struvietinstallatie het rendement van de ontwateringsinstallatie toeneemt, wordt er minder slib afgevoerd naar de eindverwerker. Hiermee bespaart het Waterschap dus ook nog eens op de operationele kosten van de rioolwaterzuivering.

 

Overzicht

Meer informatie?

Tel. +31(0)342-744100