LYSOTHERM®

LYSOTHERM® is een unieke TDH-technologie waarin buisvormige warmtewisselaars en thermische olie wordt gebruikt voor het hydrolyseproces zonder het gebruik van stoom of chemicaliën. ELIQUO ontwerpt en produceert LYSOTHERM® in Duitsland.

Unieke voordelen

Minimaal onderhoud

Het optimale ontwerp van het warmtewisselaarsysteem van LYSOTHERM® zorgt voor een stabiele en onderhoudsarme werking. In plaats van hogedrukstoominjectie, wordt voor verhitting een drukloos thermisch oliesysteem gebruikt. Door het minimaliseren van het temperatuurverschil tussen het slib en het warmteoverdrachtsmedium wordt vervuiling in de warmtewisselaars voorkomen. Daarnaast is LYSOTHERM® uitgerust met ons LysoClean Clean-in-Place (CIP) -systeem, gebaseerd op onze langjarige ervaring in de melkindustrie. Het periodiek spoelen en reinigen van de LYSOTHERM® installatie is een geautomatiseerd proces, kost operators nauwelijks tijd en verwijdert alle mogelijke vervuiling uit de leidingen. Spoelen is een automatisch proces en wordt eenmaal per dag uitgevoerd met bedrijfswater. Elke 20-25 dagen wordt, door middel van een eenvoudige handmatige actie, een chemische reiniging uitgevoerd.

Warmteterugwinning

Het energieterugwinningsproces is een van onze belangrijkste innovaties. Een regeneratief watercircuit zorgt voor het grootste deel van de warmteterugwinning (circa 90%). Externe energie is alleen nodig tijdens de hoge verwarmingsfase en komt uit het thermische oliecircuit. Proceswarmte kan afkomstig zijn van de uitlaatgaswarmte van een lokale warmtekrachtkoppeling (WKK), waardoor geen extra warmte-energie nodig is voor het hydrolyseproces. In tegenstelling tot op stoom gebaseerde systemen, is het thermische oliesysteem drukloos. Bovendien heeft het vermijden van stoomopwekking een positieve invloed op de economische haalbaarheid, de ecologische voetafdruk, veiligheid, de beschikbaarheid van de installatie en het gebruiksgemak.

Geurvrije werking

LYSOTHERM® is een volledig gesloten proces. Tijdens bedrijf laat het slib hydrolysegassen vrij, die in het hydrolysaat achterblijven en vervolgens naar de stroomafwaarts opgestelde vergisters worden gevoerd. Met LYSOTHERM® is geen aflucht te behandelen en dus ook geen risico op vervelende geuremissies.

Lage footprint

LYSOTHERM® wordt voorgemonteerd geleverd met een compacte voetafdruk. Installatie is snel en gemakkelijk met minimale bouwtijd en risico's voor de rwzi. Omdat het modulair is, kan het systeem worden uitgebouwd om te voldoen aan toekomstige capaciteitsvereisten. De verwerkingscapaciteit per module is ongeveer 15 ton droge stof per dag.

Werkingsprincipe LYSOTHERM®

  1. Het slib wordt continu gepompt via een slibpomp (12 - 15 bar) en gaat vervolgens door een meertraps warmtewisselaarsysteem.
  2. Voorverwarmen vindt plaats in de eerste fase van de buis-in-buis-warmtewisselaars (tot ≈ 148 ° C, 9-11 bar)
  3. In de hoge temperatuurfase wordt het slib verwarmd tot 158 ° C (8-10 bar)
  4. De thermische hydrolyse vindt plaats in de reactor bij 158 ° C met een retentietijd van 30 - 60 minuten.
  5. Nadat de hydrolyse is voltooid, wordt het slib in de afkoelingsfase afgekoeld tot de temperatuur die nodig is voor voeding aan de vergisting (≈ 50 ° C). Daarom draagt LYSOTHERM® bij aan de warmtevraag van de vergisting.
  6. Het systeem wordt verwarmd via twee verwarmingskringen: In het regeneratieve watercircuit is water het warmteoverdrachtsmedium. Dit systeem wint warmte terug en brengt deze over van de afkoelingsfase naar de voorverwarmingsfase. Dit warmteterugwinningsmechanisme levert 90% van de warmte die nodig is om LYSOTHERM® te laten werken.
  7. Het systeem wordt verwarmd via twee verwarmingskringen: Het thermische oliecircuit zorgt voor de nodige proceswarmte in de hoge temperatuurfase. De extra proceswarmte kan afkomstig zijn van het uitlaatgas van de warmtekrachtkoppeling (WKK) of een verwarmingsketel

Klantervaringen

Afmetingen LYSOTHERM® modules

LYSOTHERM® is schaalbaar

Ontvang een gratis LYSOTHERM®® Evaluatie

Tel 3 en 8 bij elkaar op.

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële data voor een LYSOTHERM®® evaluatie:

Ruwe slibbelasting naar vergisters

Anaerobic digesters

Is hygienisation of the digested sludge a requirement in your project?
Data Privacy Verklaring*

Contact

Maria Dittmann
Jahnstraße 36
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 359785-14