LysoTherm®

Thermische drukhydrolyse

Met trots presenteren wij ons eigen LysoTherm® thermische druk hydrolyse systeem. LysoTherm® wordt toegepast als thermische voorbehandeling voor surplus- of spuislib van biologische afvalwaterzuiveringen. LysoTherm® is een continue systeem en behandelt slibben van 2 tot 12% droge stof in verschillende combinatietoepassingen met vergisting.

Het slib wordt in de LysoTherm® met een pomp ingevoerd en onder druk gebracht (5-10 bar). Vervolgens wordt het slib voorverwarmd en dan verhit naar 140-175 °C. De reactietijd bedraagt ca. 1 uur. Door het effect van de LysoTherm®, vermindert de viscositeit van het slib met een factor 10 en verbetert de afbreekbaarheid van organische stof (daarmee ook de biogasproductie). Daarnaast verbeteren de ontwateringeigenschappen van het slib.

De warmte die in de LysoTherm® wordt ingebracht wordt teruggewonnen door een tegenstrooms warmtewisseling met het ingaande slib. De reactie zone en warmtewisseling vormen één geheel. De benodigde extra warmte de verhitting wordt volledig verzorgd door de hoogwaardige warmte uit de uitlaatsystemen van WKK’s waarmee een circuit van thermische olie wordt opgewarmd en overgedragen wordt op het slib.

Unieke warmteuitwisseling

Ons ontwerp is gebaseerd op ervaringen met warmtewisselaars uit de zuivelindustrie, waar zuivel onder hoge druk en temperatuur wordt gepasteuriseerd. Het is systeem is geoptimaliseerd op robuust bedrijf, een excellente warmteoverdracht en het tegengaan van scaling en verstoppingen.

LysoTherm® werkt niet met stoominjectie, er is geen stoomketel nodig en er wordt geen biogas gebruikt voor de stoomproductie. Hierdoor zal het volledig geproduceerde biogas in energie (warmte en elektriciteit) kunnen worden omgezet.

De LysoTherm® systemen worden in eigen fabriek gebouwd en worden in standaard modules geleverd. Onze installaties worden standaard uitgerust met een eigen besturing (LysoControl™) en CIP reinigingsinstallatie (LysoClean™). LysoTherm® wordt modulair opgebouwd in weersbestendige thermo behuizingen waardoor er geen gebouw noodzakelijk is en er met een eenvoudige fundatievoorziening kan worden volstaan.

Download