LysoGest®

Slibgisting optimalisaties

Bij conventionele communale slibverwerking worden de primaire- en spuislibben doorgaans gemengd anaeroob vergist. Het makkelijk afbreekbare primaire slib laat zich doorgaans separaat veel beter ontwateren dan in gemengde vorm met het spuislib. Het spuislib is lastig te ontwateren door het groot waterbindend vermogen.

Door toepassing van het LysoGest® concept worden optimalisaties in de slibverwerking doorgevoerd waarbij specifiek gekeken worden naar de individuele eigenschappen van het primaire- en spuislib. LysoGest® kenmerkt zich dan ook door de gepatenteerde toepassing van gescheiden vergisting van slibben in combinatie met het toepassen van thermische drukhydrolyse.

De Voordelen

Binnen het LysoGest® systeem worden de primaire slibben makkelijk ontwaterd met een hoger drogestof % en een geringer PE verbruik. Het gehydrolyseerde en vergiste spuislib laat zich ook effectiever ontwateren door de effecten van de thermische behandeling. Hierdoor is er tevens een effectieve nutriënten terugwinning mogelijk.

Belangrijke voordelen van LysoGest® zijn:

  • verhoogde biogasproductie;
  • verbeterde ontwatering van primair- en spuislib;
  • verhoging capaciteit van de gisting door separate behandeling van spuislib;
  • optimale instelling van nutriënten concentraties na vergisting voor een effectieve nutriënten terugwinning.