ELOVAC®

ELOVAC® is een technologie voor vacuümontgassing van uitgegist slib met een optie voor geïntegreerde fosfaatverwijdering - compact en aansluitklaar. Deze technologie wordt toegepast bij alle anaerobe vergistingsinstallaties die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Met de optionele fosfaatverwijdering verbetert ELOVAC® de ontwatering, bespaart het polymeerkosten, vermindert het fosfaatgehalte in het retourwater en helpt het struvietafzetting te voorkomen.

UNIEKE VOORDELEN

Improve digester capacity

Vacuum degassing can also improve the sludge digestion process of the entire wastewater treatment plant. We are currently investigating how vacuum degassing can improve digester performance – for example, sludge density, and thus increase digester capacity while avoiding foaming issues.

How can ELOVAC® improve digester capacity?

- Faster release of the gas from the sludge floccs
- Higher density of the sludge
- Higher amount of biomass in the digester
- Higher sludge age (HRT) in the digester
- Better mass transfer
- Avoid dosing high amounts of defoamer
- Better mixing of the digester

MORE INFORMATION AND CASE STUDIES COMING SOON !

Improve the carbon footprint of the treatment plant

Vacuum degassing on its own can have a significant impact on the carbon footprint of the treatment plant.

Only with the implementation of ELOVAC® the following results were achieved:

- 3 kg avoided CO₂-equivalent emissions per cubic metre of digested sludge. In absolute numbers, this means (for a 100.000 PE treatment plant) the  avoidance of 410 kg CO₂-equivalent emissions or approx. 3,200 CO₂-neutral car-kilometres per day (based on threshold fleet consumption car CO₂emission 130 g CO₂/km.

Additional 0.63 kWHₑₗ per cubic metre sludge from the withdrawn biogas make the operation of ELOVAC® energy positive

Improve dewaterability

Werkingspricipe

  1. Slib wordt continu gevoed aan de ontgassingsreactor via een regelklep en een pomp
  2. In de ontgassingstank, onttrekt een vacuüm pomp het gas dat in opgeloste vorm en als belletjes in het vergiste slib aanwezig is. De druk en de hoeveelheid slib in de ontgassingstank worden geregeld op basis van vooraf ingestelde waardes.
  3. Verwerking van het onttrokken gas maakt een energie positieve bedrijfsvoering mogelijk en tevens reductie van de emissie van broeikasgas.
  4. Het ontgaste vergiste slib wordt continue uit de ontgassingtank afgevoerd voor verdere verwerking, zoals ontwatering.

ELOVAC® footprint in relation to the digester

ELOVAC® - scalable fit for your requirements

Aanvullende Technologie

Any Questions? Get advice for free from our experts

Bereken het volgende: 4 plus 8.

Stel uw vraag hieronder. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

* verplicht veld

Essentiële gegevens voor een ELOVAC® evaluatie:

Is hygiëne van het vergiste slib vereist in uw project
Data Privacy Verklaring*

Contact us

Maria Dittmann
Jahnstraße 36
88214 Ravensburg
Tel. +49 751 359785-14