Disclaimer

Bedrijfsregistratie

ELIQUO WATER & ENERGY B.V.

Adres
Anthonie Fokkerstraat 33A
3772 MP BARNEVELD
Nederland

Telefon
+31 342 744 100

Email

Directeur
Rick Langereis

KvK nummer
55346235

BTW nummer
NL851664672B01

Gebruiksvoorwaarden en aansprakelijkheid

De inhoud van deze website dient uitsluitend ter algemene informatie. ELIQUO WATER & ENERGY BV heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit ELIQUO WATER & ENERGY BV dan ook nadrukkelijk elke garantie en/of aansprakelijkheid uit, van welke aard ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder begrepen garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en navolging van rechten van derden of met betrekking tot de werking van deze website of de inhoud daarop.

ELIQUO WATER & ENERGY BV kan deze website geheel naar eigen inzicht, op ieder moment, zonder aankondiging, geheel of gedeeltelijk aanpassen of buiten gebruik stellen. Ook heeft zij geen verplichting deze website te actualiseren.

Alle inhoud op deze website is eigendom van ELIQUO WATER & ENERGY BV of derde partijen die ons toestemming hebben gegeven om hun inhoud te publiceren.

Niets van de inhoud op deze website mag worden gebruikt of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIQUO WATER & ENERGY BV, tenzij dit materiaal betreft dat juist bedoeld is voor verdere verspreiding en waarbij dit expliciet aangegeven is.

Bij door ons vermelde doorverwijzingen naar websites van derden wijzen wij u op de gebruiksvoorwaarden van de betreffende eigenaar van deze websites. Onze doorverwijzing geeft u nimmer toestemming de inhoud van de website van betreffende derde te gebruiken.

Onze website bevat doorverwijzingen naar andere websites. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat de beheerder van deze websites de bescherming van gegevens op een correcte wijze is nagekomen.