Demon

Deelstroombehandeling

Deze stikstoftechnologie is ontwikkeld door de Universiteit van Innsbruck en wordt wereldwijd vermarkt door Sweco en het bedrijf DEMON® GmbH. In Nederland is Sweco licentiehouder voor deze technologie. ELIQUO heeft buiten Nederland diverse Demon® installaties gerealiseerd.

In Nederland heeft ELIQUO recentelijk samen met Sweco de Demon® installatie op de RWZI Echten opgeleverd. De technologie, die ammonium omzet in nitriet, reduceert de stikstofvracht uit rejectiewater van de slibontwatering. Hierdoor wordt de benodigde beluchtingsenergie in de waterlijn sterk teruggebracht.

Kenmerken van de Demon® technologie zijn:

  • Tweetraps proces waarin eerst partiële nitrificatie wordt uitgevoerd door nitrificeerders en daarna een reductie van het geproduceerde nitriet plaatsvindt waarbij ammonium gebruikt wordt als electronendonor;
  • Zeer lage energiebehoefte omdat maar een deel van het aangevoerde ammonium hoeft te worden geoxideerd;
  • Ontbreken van een C-bron;
  • Gepatenteerde selectie op de-ammonificerende bacteriën;
  • Meer dan 25 referenties binnen Europa. In Nederland toegepast op de RWZI’s van Apeldoorn, Nieuwegein, Amersfoort, Echten, Nieuwveer en bij slibverwerker SNB.