Informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website en helpen in het analyseren van het gebruik van de website.

Bij het klikken op "OK", verklaart u in te stemmen met het gebruik van alle cookies gebasseerd op onze privacyverklaring. U kunt op elk moment uw instemming intrekken of wijzigen binnen onze privacyverklaring. Door het klikken op “Aanpassen", kunt u een selectie maken.

Hieronder kunt u een keuze maken met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Functionele cookies
Voor het continu verbeteren van onze website maken we gebruik van de service ´Google Analytics´. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, welke ons in de gelegenheid stellen het gebruik van de website door u te analyseren. Meer informatie kan worden gevonden in onze privacyverklaring. Hier kunt u ook op ieder moment het gebruik van cookies aanpassen.

Certificaten

ISO9001:2015

ELIQUO Water & Energy B.V. hanteert een bedrijfsvoering systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO9001:2015. Het gehanteerde systeem heeft tot doel alle bedrijfsprocessen systematisch te beheersen en controleren, zodat de kwaliteit van de geleverde producten en diensten wordt gewaarborgd. 

ISO14001:2015

ELIQUO Water & Energy hanteert een milieumanagement systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO14001:2015. Dit systeem vraagt de medewerkers van ELIQUO zich continue bewust te zijn van onze invloed op het milieu en om negatieve impact zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Dit wordt gedaan door met milieuaspecten rekening te houden tijdens de diverse fases van een project, zoals ontwikkeling, ontwerp, inkoop en uitvoering. ELIQUO Water & Energy zal zoveel mogelijk materialen hergebruiken en afval beperken en op een verantwoorde wijze afval gescheiden verzamelen en afvoeren.

VCA**

ELIQUO Water & Energy hanteert een bedrijfsvoering systeem die, voor wat betreft de Arbo – en Mileuwet, voldoet aan de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA**). Naast dit bedrijfscertificaat, zijn alle medewerkers van ELIQUO Water & Energy VCA-Vol gecertificeerd.

CO2 - Prestatieladder

Ons behaalde certificaat 'CO2 Prestatieladder - niveau 3' laat zien dat ELIQUO Water & Energy duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Het CO2 prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2 uitstoot door Eliquo Water & Energy.

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Klik hier om naar de website van SKAO te gaan. 

 

3.A.1 Footprint

3.B.1 Reductiedoelstellingen

3.C.1 Transparantie

3.D.1 Participatie