Certificaten

ISO9001:2015

ELIQUO Water & Energy B.V. hanteert een bedrijfsvoering systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO9001:2015. Het gehanteerde systeem heeft tot doel alle bedrijfsprocessen systematisch te beheersen en controleren, zodat de kwaliteit van de geleverde producten en diensten wordt gewaarborgd. 

ISO14001:2015

ELIQUO Water & Energy hanteert een milieumanagement systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO14001:2015. Dit systeem vraagt de medewerkers van ELIQUO zich continue bewust te zijn van onze invloed op het milieu en om negatieve impact zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Dit wordt gedaan door met milieuaspecten rekening te houden tijdens de diverse fases van een project, zoals ontwikkeling, ontwerp, inkoop en uitvoering. ELIQUO Water & Energy zal zoveel mogelijk materialen hergebruiken en afval beperken en op een verantwoorde wijze afval gescheiden verzamelen en afvoeren.

VCA**

ELIQUO Water & Energy hanteert een bedrijfsvoering systeem die, voor wat betreft de Arbo – en Mileuwet, voldoet aan de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA**). Naast dit bedrijfscertificaat, zijn alle medewerkers van ELIQUO Water & Energy VCA-Vol gecertificeerd.

CO2 - Prestatieladder

Ons behaalde certificaat 'CO2 Prestatieladder - niveau 5' laat zien dat ELIQUO Water & Energy duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel heeft staan.

Het CO2 prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2 uitstoot door Eliquo Water & Energy.

Meer informatie over de CO2 Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

Klik hier om naar de website van SKAO te gaan.

3.A.1 Footprint

3.B.1 Reductiedoelstellingen

4.A.1. Ketenanalyse

3.C.1 Transparantie

3.D.1 Participatie

PSO-prestatieladder

In juli 2020 heeft Eliquo de Aspirant-status bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Eliquo aantoonbaar gestart is met socialer ondernemen en binnen twee jaar toegroeit naar een Trede-niveau op de PSO-Prestatieladder.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.  Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie over PSO? Klik hier.