Informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Deze website maakt gebruikt van zogenaamde cookies. Deze zijn nodig voor het functioneren van de website en helpen in het analyseren van het gebruik van de website.

Bij het klikken op "OK", verklaart u in te stemmen met het gebruik van alle cookies gebasseerd op onze privacyverklaring. U kunt op elk moment uw instemming intrekken of wijzigen binnen onze privacyverklaring. Door het klikken op “Aanpassen", kunt u een selectie maken.

Hieronder kunt u een keuze maken met betrekking tot het gebruik van cookies door deze website

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website.

Functionele cookies
Voor het continu verbeteren van onze website maken we gebruik van de service ´Google Analytics´. Google Analytics maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, welke ons in de gelegenheid stellen het gebruik van de website door u te analyseren. Meer informatie kan worden gevonden in onze privacyverklaring. Hier kunt u ook op ieder moment het gebruik van cookies aanpassen.

Controlled Struvite Precipitation (CSP)

Struvietverwijdering uit sliblijn

Voorheen werd er bij de fosfaatverwijdering uit rioolwater veelal een chemische methode toegepast waarbij metaalzouten werden gedoseerd. Deze methode maakt steeds meer plaats voor een proces waarbij op biologische wijze fosfaat wordt verwijderd. De effecten van biologische fosfaatverwijdering op het slibbedrijf van de rioolwaterzuivering kunnen echter aanzienlijk zijn:

  • Ongewenste struvietvorming in leidingwerk, buffers, pompen en ontwateringsapparatuur leidt tot mechanische blokkades die uitval van apparatuur en machines veroorzaken;
  • De ontwaterbaarheid van de zuiveringsslibben neemt af waarbij veelal een stijgend PE gebruik plaatsvindt;
  • De waterlijn van de RWZI wordt biologische hoger belast omdat het fosfaat nu sterk geconcentreerd via het rejectiewater van de slibontwatering geloosd wordt op de waterlijn.

Bij anaerobe vergisting van zuiveringsslib komen de in het slib opgeslagen polyfosfaten deels vrij in de vorm van ortho-fosfaat. Concentraties tussen de 150 en 800 mg/l PO4 na anaerobe vergisting zijn daarbij niet ongewoon. Hoge concentraties ortho-fosfaat in combinatie met variaties in pH leiden makkelijk tot kristallisatie en dus hinderlijke struvietvorming. Daarnaast heeft fosfaat een sterk waterbindend vermogen en zal wanneer zich dit in belangrijke mate in het zuiveringsslib bevindt het ontwateren bemoeilijken.

Het principe

Op de RWZI Amsterdam-West heeft ELIQUO AirPrex® toegepast waarmee kristallisatie van struviet in een gecontroleerde procesomgeving plaats vindt. Dit proces wordt toegepast in de uitgegist slibstroom, voor de ontwatering. Door het inblazen van lucht wordt er CO2 uitgestript en daalt de pH. De toevoeging van magnesiumchloride zorgt er vervolgens voor dat het struviet geformeerd wordt en gecontroleerd wordt afgevangen in de conus van de reactor. Nadat het in de reactor gevormde struviet is gewassen ontstaat er een Magnesium – Ammonium – Fosfaat product (M-A-P) dat een goede potentie heeft om ingezet te worden voor de productie van kunstmest.

ELIQUO heeft de grootste AirPrex® installatie in de wereld op de RWZI Amsterdam-West gerealiseerd.

Op het AirPrex® proces rust een pattent van de Berliner Wasserbetriebe en heeft cnp-Technology Water and Biosolids GmbH de exclusieve rechten voor het vermarkten van deze technologie.