Afvalwaterbehandeling

Eliquo. Abgeleitet aus dem Lateinischen, steht unser Name im weiteren Sinne für die Begriffe Reinigen, Klären oder Filtrieren.

Realisatie van complete rwzi

Samen met ons zusterbedrijf ELIQUO STULZ (www.eliquostulz.com) richten wij ons op het turn-key realiseren van installaties voor het zuiveren van rioolwater.

Ons uitgebreid referentieportfolio, kennis en ervaring op het gebied van afvalwater en biogas maken de toepassing van onze eigen technologie en producten interessant eenvoudig voor de Nederlandse communale markt.

Bestaande technieken afvalwaterbehandeling

Onze capaciteiten sluiten uitstekend aan bij:

 • Mechanische voorbehandeling, zand- en vetverwijdering;
 • Aerobe en anaerobe biologische zuivering;
 • Membraanbioreactoren en nabehandeling;
 • Slibindikking en slibontwatering;
 • Slibgisting met elektriciteit- en warmteproductie;
 • Slibaanname- en slibopslag systemen;
 • Slibdroging;
 • WKK systemen en biogasvoorbehandeling.

Wij realiseren onze projecten met:

 • Eigen productie van componenten en installatieonderdelen;
 • Eigen personeel voor installatie en montage;
 • Eigen productie van elektrotechnische schakelkasten, energieverdelers en besturingskasten;
 • Eigen ontwikkeling en programmering van besturings- en visualisatiesystemen.